23 de febrer 2010

«Clip de Teatre» i «Cornabou» primeres al Google


El buscador Google ha situat la revista digital «Clip de Teatre» en el primer rengle de preferències pel que fa a la cerca sota el criteri de crítica teatral per davant d'altres 400.000 resultats de dominis.
També la revista digital «Cornabou. Revista de Literatura Infantil i Juvenil» ha obtingut la primera posició en el mateix buscador sota el criteri de cerca crítica de literatura infantil i juvenil per davant d'altres 500.000 resultats de dominis.
Les dues revistes formen part del grup de revistes digitals «Bit de cultura» que han arribat al desè any en xarxa amb més de 3.000 edicions ininterrompudes.

Qui hi ha?
W. SHAKESPEARE, Hamlet