16 de febrer 2010

El darrer gel

Petjada gelada al sol, i fulla seca d'oliver, 
sobre asfalt clivellat. Foto: © Paüls, 2010

Hi ha petjades de llum dessota l'aigua 
i una fredor a la pell quan el sotsobre
abriva l'esperança.

JOAN MARGARIT. L'ombra de l'altre mar