24 de febrer 2010

Versionant Ibsen


La companyia argentina, que dirigeix Daniel Veronese, presenta a l'Espai Lliure El desarrollo de la civilización venidera a partir de Casa de nines (1879) del dramaturg norueg Henrik Ibsen.
Ajustada i commovedora interpretació de Maria Figueras, que fa de Nora, aquesta dona coratjosa que marxa de casa seva, deixant tres fills, en defensa de la pròpia dignitat. Ningú es qüestionaria que la mateixa decisió la prengués un home. Vet aquí perquè la Nora d'Ibsen representa la dona contemporània, que se'n va de casa amb un cop de porta per començar de nou, per construir-se. En aquesta versió de l'Espai Lliure, Nora és agredida físicament, cosa que fa el trencament irreversible. Al meu entendre —tot i que la visualització de l'agressió fa que l'obra sigui més actual—, a Casa de nines i també en aquesta versió, el gran tema és la descoberta de qui és l'altre. Nora s'adona que ha viscut amb un desconegut, que no estava a l'altura del seu amor. I la gran decisió és que no vol continuar compartir-hi res.