16 de febrer 2010

MUSEU DE L'AVI

El MUSEU DE L'AVI de Duesaigües és una col·lecció privada oberta a qui demani visitar-la. És el recull d'un llegat cultural de procedència, bàsicament, familiar del matrimoni Jordi Rabascall i Teresa Àngela Vaqué. L'interès etnogràfic se centra en les eines de treball del camp i els estris de la vida quotidiana d'una casa de pagès, un univers d'objectes modestos, sobris, funcionals. També hi ha alguna peça procedent de donació i d'altres d'adquirides que traspassen la pròpia esfera de la pagesia, pel simple gust del record o pel plaer estètic.
A banda de la vàlua intrínseca dels objectes, que també hi és, sobretot s'hi troba el valor sentimental, no com a experiència personal idealitzada, sinó com a reflex de formes de vida del passat comú més recent que cal difondre.
L'espai i les peces no contenen discurs museístic escrit, ni inventari metodològic (descripció, localització i interpretació de cada peça interrelacionada amb el conjunt.) El criteri selectiu es basa en dos aspectes. D'una banda, en el local on se situa la col·lecció: els baixos de la casa del propi recopilador —ca la Perpètua—, amb un rètol a la façana i una ceràmica al llindar de la porta que dóna sentit (vegeu foto inferior) a la recopilació, conseqüent amb la personalitat de qui l'acull. I, de l'altra, en la densitat històrica que és present en cada peça i que Jordi R. explica amb generositat a tothom qui s'hi acosta.

(Ceràmica sobre la porta del Museu de l'avi. Foto: © Paüls, 2010)

El MUSEU DE L'AVI és una mostra de passió acumulativa, que apreciarà qui vulgui entendre els valors de la gent que ha viscut la duresa del conreu de secà de les vinyes, dels avellaners, dels ametllers i dels olivers. Plantacions fetes en terrasses esgarrapades als vessants de les muntanyes, fixades amb marges de pedra seca, d'aquesta part del Baix Camp que fa frontera amb el Priorat. Si hi aneu en companyia de canalla, feu-los de baula entre els objectes en desús i la realitat actual. Per ajudar-los a entendre i valorar el present.

Museu de l'avi
Telèfon de contacte: 977 83 41 80  -  659 82 35 86
Correu electrònic: rabascalls@hotmail.com