10 de desembre 2009

L'article de tractament

L'article personal de tractament En, Na, N' (que equivaldria al don, doña castellà), en català es considera arcaic. En tots els contextos formals, emprarem, preferentment, el tractament de "senyor/a."
L'article personal de tractament, prové del llatí "domine/a", que vol dir senyor/a. Per tant, no és acumulable, altrament seria una repetició. Si diem o escrivim "senyor En Cosme", és com si diguéssim "senyor senyor Cosme." S'escriu sempre en majúscula: El rei En Jaume, Na Peronella d'Aragó , N'Elisenda de Montcada.
I, parlant de tractaments, abans de dir a un/a il·lustríssim/a que és excel·lentíssim/a o a l'inrevés, més val que emprem sempre el tractament protocol·lari "senyor/a" i quedarem som uns senyors/es. Au!