02 de juliol 2010

MUSEU DE L'AVI: LA SÍNIA

Sínia en miniatura. MUSEU DE L'AVI, de Duesaigües
La sènia (o sínia) és una màquina d'elevar aigua. La sínia va perdurar en els camps catalans fins a mitjan segle XX. En català aquesta paraula es troba documentada des de l'any 1054 i deriva de l'àrab saniya que a la vegada deriva de la paraula que en aquest idioma significa molí.
Consisteix bàsicament en una roda horitzontal  accionada per un animal que dóna voltes lligat a l'extrem d'un pal horitzontal, travesser a l'eix, que engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena sense fi, proveïda d'uns atuells anomenats catúfols en tota la seva llargada, l'extrem inferior de la qual està submergida en l'aigua d'un pou poc profund. En pujar la cadena sense fi, pugen els recipients carregats d'aigua i l'aboquen al rec que abasteix l'aigua a la bassa o a les parades directament. 

© Paüls 2010
A les fotos:  sínia, ara en desús, situada als trossos del Ramon Domènech.
L'he vista funcionar accionada per un ruquet lligat al pal solidari amb el seu eix.