07 de juliol 2010

OBJECTES DESCLASSIFICATS
CaixaForum presenta l'exposició «Objectes Desclassificats», una mostra de 14 peces procedents del fons de la  Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació "La Caixa". Tenen en comú que han estat realitzades amb acumulació d'objectes quotidiants que, descontextualitzats,  perden la seva funció original per convertir-se en obra d'art.  Datades entre 1983 i 2002,  algunes són adquisicions recents de la col·lecció i es poden veure per primer cop a Barcelona.
M'agradaria saber què en pensaria un indigent dels que arrosseguen carretons i bosses de brossa plenes de pertinences si veiés l'obra del 1994 que hi ha instal·lada d'Andreas Slominski. Amb tots els respectes, l'Obra Social de "la Caixa", comprant una obra d'aquest tipus ens pren el pèl. Li deuen sobrar els diners.
Exposició oberta fins al 22 d'agost. 


MECH: No li faria gràcia donar-se el gust 
de llançar-hi una bona escopinada?
BERTOLT BRECHT. Baal