04 de juliol 2010

MUSEU DE L'AVI: EL BESTIAR


Menjadores, abeuradors i conilleres de fang.
MUSEU DE L'AVI de Duesaigües.
Foto: © Montse Francisco, 2010
Al MUSEU DE L'AVI de Duesaigües hi ha molts objectes relacionats amb tot tipus d'animals, amb aplicacions diverses (arreus, albardes, sàrries, fanalets del carro; esquelles, campanes i cascavells; ferradures i pals per ferrar cavalls; menjadores, abeuradors i conilleres de fang; falç, dalla i esclopet per a collir els farratges; forques per treure'n els fems; escopetes, civaders, cananes, rateres, trampes, gàbies...) Totes les peces  corresponen a les formes de vida a pagès, ja que el conreu de la terra incloïa, a més dels animals de bast, la dedicació a la criança (gallines, conills, cabres, porcs) tant per al consum familiar com la que es produïa amb finalitats econòmiques. A més de la criança, també cal tenir en compte la dedicació complementària de la cacera (conills, perdius, tords, porc senglar) per al consum alimentari, sense oblidar la reducció d'animals nocius (rates, ratolins, guineus) amb trampes i rateres diverses.
La llengua conserva vives les referències dels animals en el refranyer, en els modismes, en les locucions i en les frases fetes:

D'ANIMALS PER AL TREBALL
Brams d’ase no pugen al cel.
Pesar com un ase mort.
No dir ni ase ni bèstia.
Ser més tossut que una mula.
Ja pots xiular, que si l'ase no vol beure...
Alaba't ruc, que a la fira et duc.
No facis el burro, que la palla va cara.

D'ANIMALS DE CRIANÇA
Val més el farciment que el gall.
Gallina vella, fa bon caldo.
No cantar-se mai més gall ni gallina.
Cabra que està acostumada a saltar, salta i saltarà.
De porc i de senyor se n’ha de venir de mena.
L’home avar és com el porc, no s’aprofita fins que és mort.
Dos galls en un galliner diu que no hi poden ser.

D'ANIMALS DE CAÇA
Dormir com les llebres.
Donar gat per llebre.
Donar garsa per perdiu.
La perdiu és dolenta, si no es menja calenta.
Quan la merla canta, senyal d’aigua.
A cops de pedra, els pardals no van a ratera.
A so de timbals, no s’agafen els pardals.

D'ANIMALS DE COMPANYIA
Color de gos com fuig.
Estar més content que un gos amb un os.
Gos bordador, poc mossegador.
Qui no té feina, el gat pentina.
Gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou.
Haver-hi gat amagat.
Rentar-se com els gats.
Ser una gata maula.

D'ANIMALS NOCIUS
Tenir llengua d'escurçó.
Ser més llest que una guineu.
Estar més pelat que una rata.
Poll ressucitat, pica més que cap.
A boca tancada no hi entren mosques.
Arrapar-se com una paparra.

Gàbies (la rodona de la dreta és de perdius), trampes (amb punxes cercapous per tal que l'animal en enganxar-s'hi no se l'emporti) i escopeta i rateres de ratolins, de rates i de guineus. MUSEU DE L'AVI, de Duesaigües. Foto: © Montse Francisco, 2010