30 de juliol 2010

ROCS DEL TERME

Pedra amb vires. Paret de ca l'Enriqueta de Duesaigües. Foto: © Paüls, 2010. 

Des que al meu paisatge hi falta el Puigmarí (664 m), expoliat com a pedrera granítica, em miro amb molt d'interès el tresor en roques, esmicolades en rocs (pedres no treballades, poden ser manejades per una persona) que m'envolten. 
Aquest interès —que sorgeix d'una insatisfacció—, m'ha portat a descobrir el nom de pedres el naixement de les quals es compta per milions d'anys. No m'havia parat a pensar que les humils pedres dels camps poden ser, segons el seu origen: magmàtiques, metamòrfiques o sedimentàries.

ROQUES MAGMÀTIQUES O ÍGNIES.  Es formen en refredar-se la lava o el magma fosos.  Contenen cristalls alineats a l'atzar. Per exemple, el granit. El granit conté quars, mica i feldlspat en cristalls gruixuts perquè es va formar de magma que es va refredar lentament. El granit de color clar és ric en sílice, el de color fosc conté minerals pesants.
 

  
Granit de diversos colors a la paret de ca l'Enriqueta, a Duesaigües. Foto: © Paüls, 2010

ROQUES METAMÒRFIQUES. Presenten foliacions. El calor i la pressió transformen les roques sedimentàries en metamòrfiques.  Els cristalls segueixen pautes d'alineació particulars d'altres roques i minerals que han resultat compactats. Per exemple, la pissarra o llicorella, que es forma a temperatures i pressions poc elevades, es trenca en grans seccions planes.  La pissarra negra conté altes dosis de carboni i pirita; els cristalls de mica es disposen en capes i la roca s'esberla en planxes llises al llarg d'aquestes capes. A Duesaigües, hi ha abundor de pissarra ferruginosa, color d'aram, trencadissa, pròpia del Priorat, comarca amb la qual fa veïnatge.


 Pissarra que es trenca en seccions planes. Jardí de llicorella al Refugi de la Vinyeta. Foto: © Paüls, 2010


Llicorella laminar. Refugi de la Vinyeta. Foto: © Paüls, 2010  
Pissarra negra, emprada en construcció com a folre de parets. Replà d'una escala al jardí de llicorella al Refugi de la Vinyeta. Foto: © Paüls, 2010Pissarra ferruginosa, sorrenca, trencadissa. Jardí de llicorella al Refugi de la Vinyeta. Foto: © Paüls, 2010
ROQUES SEDIMENTÀRIES.  Contenen partícules de pedretes, còdols, conquilles i altres minerals cimentats junts en una matriu.  Per exemple, els conglomerats, amb clàstics arrodonits.Conglomerats amb clàstics (pedres i còdols) arrodonits. Jardí de llicorella al Refugi de la Vinyeta. Foto: © Paüls, 2010
  
_

En aquesta paret hi ha materials procedents de les pedreres de Duesaigües i voltants: El granit blau procedeix de la Pedrera del Míliu,  al coll de la Teixeta. Les pedres de granit gris i rosat són de la pedrera de cal Vicari. També hi ha alguna peça de pedra d'esmolar de l'Argentera, molt valorada per la duresa.  Me n'informa Cisco Aragonès "Carrascle", de Duesaigües, mestre de pedra. Foto: © Paüls, 2010.