01 de juny 2010

Recapitulació d'etapa

A la foto, M. del Carme Molist i infant ruandès, 2009

Atenent el suggeriment de dues interlocutores, aquí trobareu una recopilació dels articles d'aquest blog que tracten de diversos projectes educatius que ha dut a terme a l'Àfrica M. del Carme Molist, vedruna i pedagoga: