08 de juny 2010

MUSEU DE L'AVI: L'HORT

Vista general d'un hort de Duesaigües, a inicis de primavera. Vegeu a l'esquerra el barranc dels Masos (que transcorre sota el pont) i el canyar que hi creix; l'envolten, a la dreta, parets de pedra de llicorella. Al fons de la parada hi ha la bassa i el rafal; a la dreta, arbres fruiters davant d'una cabana natural; al centre, plantació de verdures diverses en crestalls; en primer terme, plantació de faveres.

Eines per treballar el tros: aixada, càvec de punta (per terreny pedregós), arpiots, aixadell.


Els horts de Duesaigües són de superfície reduïda, adaptats a les condiciones d'aridesa pròpies del terreny. Se situen al voltant dels barrancs, dels quals s'extreuen l'aigua de reg quan no és suficient la de la pluja local. L'aigua es distribueix per sèquies o canalons que la transporten i és recollida pel sistema de vasos comunicants a la bassa de cada parada. Es reparteix pel mètode de la força de la gravetat per la diferència de nivell entre la bassa i la terra, sense energia artificial. En obrir la clau de la bassa, l'aigua es condueix cap a la zona a regar. Circula pel corredor entre dos crestalls on hi ha les plantes sembrades a la cresta, i l'inunda fins a l'extrem. Aleshores el pagès hi atura l'aigua per mitjà de preses o cavallons manuals, tot variant-ne la direcció cap a l'altre corredor, i així successivament. D'aquesta manera s'aprofita cada gota d'aigua.
Als horts de Duesaigües s'hi conreen verdures (albergínies, apis, carxofes, faves, bledes, cols, pebrots, tomàquets, enciams, escaroles, bajoques, patates, bròquils, fesols, cebes, alls, carbassons, espinacs, melons, síndries...), flors (gladiols, lliris de sant Josep) i arbres fruiters variats per al consum familiar, exclusivament. Fins no fa gaire, s'hi feia servir com a adob els fems que generaven els animals i guano. Ara, l'ús generalitzat dels agroquímics ha bandejat l'ús de fertilitzants naturals.
L'hort comporta seguir un calendari d'alternança d'hortalisses i de feines segons les estacions, la qual cosa requereix un manteniment continuat i pacient. Els pagesos dedicaven als bancals les hores de menys calor a l'estiu i les més assolellades a l'hivern. Feien diversos àpats al tros, ja sigui prenent el menjar de casa en una carmanyola o fent-se'l amb les verdures del temps. Al municipi de Duesaigües els horts són encara un patrimoni cultural que mantenen força famílies.Albarques de goma per regar, tap de bassa, corriola i llibant de pou, ferrada. MUSEU DE L'AVI de Duesaigües.

Els pagesos feien diversos àpats al tros. A la foto: senalló, càntir, setrilleres matrimoni, carmanyola, plat i oueres individuals d'alumini, cassola i plat de fang, coberts i saler fet de canya. MUSEU DE L'AVI de Duesaigües.


Detall de l'organització de reg d'un hort de Duesaigües: la bassa emmagatzema l'aigua que, en obrir la clau de pas, surt repartida pel mètode de la força de la gravetat per la diferència de nivell entre la bassa i la terra. Circula pel corredor entre dos crestall on hi ha les plantes sembrades a la cresta, i l'inunda fins a l'extrem.


Fotos: Montse Francisco, 2010
Gentilesa de Jordi Rabascall, del MUSEU DE L'AVI, de Duesaigües