02 de juny 2010

MUSEU DE L'AVI: EL PAPER MONEDA

 
Paper Moneda de curs legal durant la Guerra Civil.
MUSEU DE L'AVI de Duesaigües. Foto: Montse Francisco, 2010

L'Ajuntament de Duesaigües, en la sessió del 8 de març de 1937, va acordar crear l'emissió de paper moneda amb els valors de 2 pessetes, 1 pesseta i 50 cèntims per un import total de 1.500 pessetes. Va ser la moneda de canvi de curs legal i obligatori al municipi durant la Guerra Civil Espanyola.

Els antecedents.
En esclatar la guerra les monedes de plata, les de coure i les peces de 25 cèntims de níquel van desaparèixer de la circulació, acaparades pels ciutadans que veien en els metalls una seguretat davant la devaluació dels béns materials i pel govern (indústria de guerra i compres a l'estranger.) Per tant, va arribar un moment que no hi havia moneda fraccionària a la zona republicana i no es podia tornar el canvi.
En virtut de la modificació de la Llei Municipal catalana del 9 d'octubre de 1936, el govern català autoritza els ajuntaments a organitzar l'economia dins el municipi. La majoria d'ajuntaments s'acullen a aquest privilegi i emeten paper moneda de curs legal, obligatori, limitat al seu terme. De fet, no és que emetessin moneda legal, sinó que estaven autoritzats a fer una mena de "participacions" del paper moneda legal del Banc d'Espanya o de la Generalitat de Catalunya, ja que le seves emissions locals havien de ser garantides amb un dipòsit equivalent en un banc o una entitat d'estalvi.
El paper moneda local català va ser abolit l'any 1938 quan el govern de l'estat va emetre moneda des del govern provisional amb seu a València. (Per saber-ne més: Antoni Turró Martínez. Paper moneda català 1936-1939)

Descripció del paper moneda de Duesaigües
El paper moneda de Duesaigües es va imprimir a la tipografia "La Fleca" de Reus. L'emissor és el Consell Municipal. Als bitllets no hi figura cap emblema ni dibuix a part d'una simple orla d'enquadrament. Porten tres signatures manuscrites en tinta negra: dipositari (Magí Nolla), president del consell (Josep Rabascall) i el secretari (nom il·legible.)
Els vals de forma rectangular (55 x 96) van impresos sobre paper de barba blanc, en color blau fosc i verd sobre fons verd clar. No porten data d'emissió ni de venciment ni número de sèrie. Al revers van numerats amb numerador negre i hi duen estampats amb tampó ovalat de tinta violeta: "Alcaldia de Duesaigües." Faig notar que el nom del poble està imprès en els bitllets amb nomenclatura prefabriana, és a dir, en dues paraules.

Valor: 2 pessetes. Tiratge 250
Valor: 1 pesseta. Tiatge 500
Valor: 50 cèntims. Tiratge 1.000