19 de juny 2010

TRUCADORSTrucadors o picaporta de Duesaigües,.
Fotos: Lena Paüls i Montse Francisco, 2010

Aquests trucadors formen part dels articles del museu viu que es pot trobar als carrers de Duesaigües. La idea de fer-ne un tast fotogràfic, me l'ha donada el llibre de gran format que va publicar Enric Satué amb el títol Un museu al carrer, una mena de viatge fotogràfic per l'exterior dels comerços catalans. L'autor hi constatava el menyspreu dels valors estètics d'arrel i dels seus continguts simbòlics. I hi reivindicava una nova valoració dels elements històrics com a patrimoni identitari. 
A Duesaigües hi ha trucadors o picaporta de models de diversos estils (a cal Xacó, a cal Pasqual, a cal Trillana, a cal Patró, ca l'Adela, cal Ferretot, cal Quelo...) N'hi ha de modestos i de selectes, clavats a la porta i d'altres inserits en un batent de marqueteria. No estan gastats per l'ús perquè, en l'epoca en què es van construir les cases, les portes rarament es tancaven i, per tant, no hi havia necessitat de fer servir el trucador.


Potser és massa agosarat dir-ne un estil propi, 
ara que les fronteres culturals s'ensorren
amb la sanitosa eficàcia de la informació immediata, 
però hi ha alguna espurna creativa que, almenys, es distingeix 
de les vulgaritats de les multinacionals del disseny.
ORIOL BOHIGAS, pròleg a Un museu al carrer