02 de març 2010

Noms de casa de Duesaigües

L'historiador Miquel Jassans en el llibre Onomàstica de Duesaigües i el seu terme (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2008, p. 105, 106) publica una llista dels noms de casa de Duesaigües, entre altres documents:
  • "Alejandro", Amàlia, Arbolina, Argenterà, Besoret, Bondia, "Camilo", Carmeta, Carrascla, Cormessa, Cosme de l'Estanc, Damià de la Plaça, Damià Piquer, Escalet, Escarrotxer, Esperança, Esquitx, Estevenet, Faiol, Faiu, Ferrer Nou, Ferreret, Ferrerot, Forja, Francesc, Gargori, Hereuet, Hostaler, Jaume "Usebio", Jaume Pedrellà, Joan de l'Anton, Joan Ignasi, Joan Sastre, Maep, Magí, Malena Masa, "Mariano", Mariner, Melic, Mesquer, Miflor, Miquelet, Paies, Pasqual, Pasqual Tarragó, Pastora, Pastoret, Patró, Pau Pela, Pedret, Pedrola, Pela, Pelet, Pere Vidal, Pere Viudo, "Perfecto", Pericó, Peronet, Perpètua, Pinell, Piquer, Ponet, Potra, Pubill, "Puertas", Pujol, Quelo, Quico, Raimundeta, Ramon Pastisser, Ramon Rossenda, Ramonet, "Ramualdo", Rofes, Roig, Roquerol, Sedó, Senall, Simó, Sirot, Siurana, Sobrino [sic], Sorreta, Tegell, Trillana, Vaitot, Vicari, Vicent, Vicent del Mas, Viuda, Xacó, Xarroc, Ximet.

Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS. Llibre de meravelles