20 de novembre 2009

Després de 50 anys de Drets dels Infants
(Fotos de M. Carme Molist©, 2009, des de Rwanda)
Avui es compleixen 50 anys de la proclamació de la Declaració Universal dels Drets dels Infants (1959). I vint anys de la ratificació per l'Assemblea General de les Nacions Unides (1989). La convenció dels Drets de l'Infant va ser signada per 192 països i és el tractat que ha rebut més adhesions en tota la Història de la Humanitat. L'infant passava de ser considerat objecte de protecció per passar a ser subjecte de dret.
En aquestes fotos veiem criatures que de ben petites arrosseguen els seus germans, que van a buscar aigua i llenya, que tenen el terra de l'escola amb terrossos com un barranc. Vegem el blog de Maria Carme des de Rwanda per adonar-nos de la vulneració de tots i cadascun dels drets signats ara fa cinquanta anys. Vegeu el correu que m'escrivia a finals d'agost.
Avui mateix, un article de Mans unides llença un crit d'alerta per als "milions de nens pobres i afamats, els marginats i explotats, els malalts sense assistència, els que moren per causes prevenibles i tractables, els que viuen al carrer, els que treballen, els que juguen a ser soldats en exèrcits d'adults, els prostituïts, els desplaçats de les seves llars, els refugiats ... ens indiquen que, les coses estan fallant. I els culpables, clarament, no són els nens."
Facilita aquestes dades esgarrifoses:
  • Un de cada quatre infants en les regions en desenvolupament està malnodrit.
  • Més de 72 milions d'infants no van a l'escola. El 54% són nenes.
  • Cada any moren al món 9 milions de infants menors de 5 anys per causes prevenibles i tractables.
  • Més de 4.000 menors de cinc anys moren al dia per la falta d'aigua potable.
  • Al món hi ha més de 15 milions d'orfes per la SIDA.
  • La majoria dels morts per malària són infants subsaharians menors de cinc anys.
  • Hi ha més de 2 milions d'infants embolicats en xarxes de prostitució infantil.
  • Més de 215 milions de infants passen la seva infància treballant.