29 de novembre 2009

CANVIA DE PARES!Claude Ponti.
Catàleg de pares. Traducció de Margarida Trias. Editorial Corimbo. Barcelona, 2009. Per a lectors a partir de 9 anys.

Aquest singular àlbum il·lustrat té tots els elements per ser un catàleg publicitari d'una gran empresa de vendes per correspondència. D'entrada, fa una bona presentació il·lustrada i textual del producte objecte de promoció: els pares. En uns dibuixos molt acurats, el catàleg mostra els pares que estan en disposició de ser transferits —la majoria tenen aspecte d'animal personificat, no sempre identificable— i dels accessoris que porten incorporats.
Hi trobarem pares exclusius, pares model etern, pares de resta de sèrie, pares de novetat, pares triiiistos, cinc papes o cinc mames en un sol paquet, pares d'un sol ús i pares absents, entre d'altres. Precisament, un dels models que té més èxit és el de pare absent, tot i no ser una novetat en el catàleg. Segons el text publicitari que acompanya el dibuix: "L'absent és un model unisex de triple closca rígida. Les seves tres tapes amb tancaments codificats permeten un aïllament sonor i visual complet. El nen que triï un absent estarà segur de no poder establir cap contacte amb ell i de no tenir cap resposta a les seves preguntes."
Ara bé, no fóra un catàleg amb tots els ets i uts si hi faltés l'explicació de les condicions del canvi i de la restitució dels pares originals en cas que, un cop tractats, els nous pares no resultin ser tal com el fill o la filla sol·licitant els havia imaginat. Aquest és el punt que pot tenir més adeptes, ja que, sigui quin sigui l'estat dels pares que es retornin, els pares originals seran restituïts immediatmanent, amb una simple comanda.
També s'hi expliciten el procediment que cal seguir per escollir els nous pares, els requisits que calen per emplenar el bo de comanda, els terminis de lliurament i la gratuïtat en els canvis i recanvis. Sense oblidar l'assegurança en el transport i les garanties post lliurament.
I, per acabar, en el capítol de preguntes més freqüents, els responsables del catàleg garanteixen la instal·lació dels pares originals amb tot el confort imaginable a la Sumptuluxosa Residència del Catàleg. Així, doncs, en el cas que el sol·licitant canviï d'opinió, l'hi seran retornats "intactes i tranquils".
Per tot plegat, aquest catàleg gegant per a menuts entusiasmarà els pares i les mares. En especial als que vulguin descansar dels fills. El llibre els proporcionarà idees per induir els fills a sol·licitar-ne el relleu per un quant temps.