26 d’abril 2015

BIBLIOTEQUES PER A LECTORS DE GUANT BLANC, ARTICLE D'ANDREU SOTORRA

http://www.andreusotorra.com/reportatges/guantblanc.pdf

"Ben aviat, com ja passa, el romanticisme de les làmines il·lustrades serà alterat per la mobilitat de les aplicacions digitals en pantalla. Ben aviat, com també passa, el misteri de la literatura en suport paper trobarà el seu equivalent en la literatura en suport digital.
Les novíssimes generacions lectores ja no vénen amb un pa sota el braç sinó amb un mòbil entre els dits. I tot i que hi ha qui encara creu que el suport en paper del llibre no es rendirà mai, com que es comença a demostrar que el suport digital aporta sovint més bons resultats a l’hora del foment de la lectura, val més tenir-ho tot a punt per quan el relleu es faci aconsellable, necessari i inevitable.
Perquè el suport físic o digital en literatura no compta. El que compta és que nous lectors —nascuts fa només deu o dotze anys— se sentin identificats amb personatges literaris de fa més de vint-i-cinc, cinquanta o cent anys. Les preguntes, les inquietuds, els dubtes davant de la vida acaben sent sempre els mateixos. I per això moltes de les respostes les continuaran trobant a les biblioteques i entre el gruix de professionals que s’hi dediquin".

ANDREU SOTORRA. Biblioteques per a lectors de guant blanc,
dins el suplement 'La biblioteca ideal',  Diari «Ara», 23 abril 2015