06 d’abril 2015

NO, A LA PEDRERA A L’ARGENTERA

¿Què hi guanya la gent que viu a l'Argentera  (Baix Camp)
del fet que li destrossin el paisatge? 
Collet Rodó, de l'Argentera (Baix Camp). Foto: © Mathew Barton
¿Qui en treu algun profit material o immaterial desfigurant aquest paisatge?
Bellesa. Foto: © Mathew Barton
Vegeu què respon Mathew Barton, argenterenc d’adopció, a Raons per oposar-se al projecte de pedrera a l'Argentera, ordenades, més o menys, per proximitat geogràfica. Fb, 5-4-2015 https://www.facebook.com/mathew.barton

1. L'Argentera té un problema greu de despoblació, i un nivell d'atur semblant a la resta del Camp de Tarragona. Cap d'aquests problemes es pot solucionar amb una pedrera, que, segons el mateix projecte, crearia només 4 llocs de feina, els quals aniran per la plantilla de M&J Grúas, l'empresa matriu, que, com totes les empreses de construcció, està passant una mala ratxa - la conseqüència de la desfeta de la bombolla especulativa/constructora.

2. El lloc afectat és d'una bellesa extraordinària, que si Catalunya fos un país més normal, tindria un grau molt més alt de protecció. Si la pedrera es fa, el forat resultant serà la vista que es veurà des del claustre del Castell-Monestir d'Escornalbou, un bé d’interès cultural, el valor del qual només pot quedar afectat negativament per la proximitat d'un forat amb detonacions.

3. El lloc afectat és zona de cacera de l'àguila cuabarrada, espècie en perill, que veu com el seu habitat es va reduint, entre parcs eòlics, línies d'alta tensió, pedreres, i urbanitzacions (buides). També és una zona amb molta presència del margalló, una altra espècie protegida, la població de la qual és excepcional a l'altitud de la zona (més de 400 m). La vall afectada és el naixement del barranc de Vilanova, i òbviament tant el curs com la qualitat de l'aigua en quedaran afectats.

4. El Baix Camp ja està plagat de pedreres. El poble veí, Vilanova d'Escornalbou, ja en té cinc en funcionament, en un poble de 570 persones. Duesaigües en té una. Riudecols en té dues. Com a subcomarca, la Baronia d'Escornalbou és una megaexportadora d'àrids. Ja hem fet, de sobres, la nostra aportació de 'solidaritat extractiva'.

5. El Baix Camp, com tot el Camp de Tarragona, ja ha fet també la seva aportació de solidaritat energètica i de tot tipus. De les tres centrals nuclears a Catalunya (de 8 a tot Espanya), el Baix Camp en té una, i les altres dues a la Ribera d'Ebre. La nostra serra aquí a l'Argentera té un parc eòlic amb uns 80 molins, i la mateixa serra ja té una línia d'alta tensió que la desfigura, que va des de Vandellós fins a Rubí, per les necessitats energètiques dels barcelonins. En canvi, quan a l'hivern fa molt de vent o plou massa, aquí al poble tenim talls elèctrics i hem de posar un generador.

6. El Camp de Tarragona aglutina gairebé tota la producció energètica de Catalunya, gairebé tota la indústria petroquímica, un dels ports industrials i de mercaderies més utilitzats del Mediterrani, i un 20% de les pedreres de Catalunya. Suportem un nivell desproporcionat de les activitats més contaminants o de risc.

7. La 'nostra' pedrera és per extreure granits, bàsicament per fer balast per vies ferroviàries, però també per fer superfície asfaltada per carreteres. És un material amb demanda, especialment als països que s'estan 'desenvolupant' de la manera que ho vam fer a Europa entre finals del XIX i finals del XX, i com s'ha fet a Espanya des dels anys '60 del XX fins l'actual crisis - és a dir, a tope, sense fre, construint i construint sense pensar què se'n farà de tant ciment, ni com es pot pagar. Ja que l'AVE a Espanya ha estat i és una ruïna econòmica sense pal·liatius, i fins i tot algunes persones al PP i el PSOE ho estan reconeixent, les constructores estan mirant els mercats emergents, i es veu que Marroc té com a prioritat construir el seu propi AVE. Per tant, la nostra pedra granítica (que és un material que no caduca, que es pot emmagatzemar durant anys i dècades sense perdre valor) té tots els números per acabar ajudant els marroquins a malbaratar recursos públics que no tenen, en un projecte de vanitat d'algun governant. Tot forma part de tot, i vivim en un món totalment globalitzat - els patrons de consum o decisions polítiques a Marraqueix o Manila ens afecten íntimament a l'Argentera, i vice-versa. Not in my backyard? Per suposat: my backyard és el planeta sencer.
MATHEW BARTON (Bridport, 1976)

Gràcies, Mathew, per ajudar-nos a respondre
les preguntes de l'encapçalament.

Qui pregunta ja respon
qui respon també pregunta.
RAIMON