22 de maig 2014

TIC, TAC, MERCÈ LLIMONA

La Biblioteca Xavier Benguerel (Avinguda Bogatell, 17, de Barcelona) presenta l'exposició TIC TAC, un homenatge que un col·lectiu de vint d'il·lustradors i il·lustradores fa a Mercè Llimona (Barcelona, 1914-1997), il·lustradora
especialitzada en literatura infantil, en el centenari del seu naixement. Tic Tac és el títol de l'àlbum il·lustrat que va publicar cap als anys 40. Narra gràficament el que fa una nena al llarg del dia.