27 de maig 2014

FRONTERES, AL TNC

Fronteres
Autors: R. Spregelburd, Falk Richter i Lluïsa Cunillé
Sala Petita, Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona.
L'obra Fronteres parteix d'un encàrrec que fa fer el director del Teatre Nacional a tres dramaturgs. N'han sortit tres obretes  fàtues, retòriques, prescindibles: Santa Cecília de Borja a Saragossa, de l'argentí Rafael Spregelburd, que també la dirigeix. Traduïda per Albert Arribas. Intèrprets: Roser Batalla, Jordi Boixaderas, Oriol Genís i Lina Lambert. Frontex, de l'alemany Falk Richter. Traducció d'Albert Tola. Intèrprets: Roser Batalla i Oriol Genís. Dirigida per Alícia Gorina. I Geografia, de Lluïsa Cunillé. Intèrprets: Jordi Boixaderas i Lina Lambert.  Dirigida per Xavier Martínez.
Tres peces que es van competència per saber quina és més avorrida. Els bregats intèrprets, salven els mobles com poden. 5/10