01 d’abril 2011

MUSEU DEL ROCK

La col·lecció de Jordi Tardà s'obre avui al públic, 
a la 4a planta del complex comercial de 
Las Arenas (antiga plaça de toros), de Barcelona.
El Museu del rock és el resultat d'una passió.