03 de setembre 2010

LLIBRE DIGITAL DEL MUSEU DE L'AVI
Els articles del «Museu de l'avi» publicats en aquest blog es troben disponibles en llibre digital.
També hi trobareu un dossier d'activitats pedagògiques.


Per descarregar els articles i les activitats


El Museu de l'avi, de Duesaigües és una col·lecció privada que recull un llegat cultural l'interès etnogràfic del qual se centra en les eines de treball del camp i els estris de la vida quotidiana d'una casa de pagès, un univers d'objectes modestos, sobris, funcionals.<
A banda de la vàlua intrínseca dels objectes, que també hi és, sobretot s'hi troba el valor sentimental, no com a experiència personal idealitzada, sinó com a reflex de formes de vida del passat comú més recent que cal difondre.
Apreciarà el Museu de l'avi qui vulgui entendre els valors de la gent que ha viscut la duresa del conreu de secà, de les vinyes, dels avellaners, dels ametllers i dels olivers. Plantacions fetes en terrasses esgarrapades als vessants de les muntanyes fixades amb marges de pedra seca de la part més occidental de la comarca del Baix Camp que fa frontera amb el Priorat.