22 d’agost 2012

LA CULTURA ÉS UN DRET

Una entrada de teatre, una de cinema, 
una d'un museu, una d'un concert... 
consum cultural més prohibitiu a partir de l'1 de setembre: 
l'IVA del 8% passa al 21%

Amb aquests amics no et calen enemics
Sentència popular