18 de maig 2022

'QUI NO S'ATREVEIX A TREMOLAR', AL MALDÀ

Qui no s'atreveix a tremolar
Dramatúrgia i direcció: Aura Foguet
El Maldà, Barcelona
Amb un pròleg poètic, la dramaturga Aura Foguet s'endinsa a poc a poc a les profunditats d'una víctima d'abusos sexuals en l'àmbit familiar. A escena, àvia, mare, neta (Carmela Poch, Bàrbara Roig, Manar Taljo) en diferents èpoques de la seva vida. I cloenda amb estadístiques d'abusadors. Per tremolar (de ràbia.) 8/10

*