17 de desembre 2019

'MRS. DALLOWAY', AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Mrs. Dalloway. Autora: Virginia Woolf.
Versió: Michael De Cock, Anna M. Ricart i Carme Portaceli. 

Direccció: Carme Portaceli. Sala Gran TNC
La novel·la Mrs. Dalloway de Virginia Woolf és un monòleg interior que en aquesta versió teatral es presenta embolcallat en un muntatge grandiloqüent. Clarissa Daloway (interpretada per l'actriu Blanca Portillo), una dona insatisfeta, de mitjana edat, de bona posició, repassa durant tot un dia els preparatius a casa seva d'una festa amb amics i coneguts [el públic, un recurs massa utilitzat], sense que celebri res en especial si no és el fet d'estar vius i junts. L'obra conté traces biogràfiques que l'autora anticipa en personatges secundaris i aquesta versió les filtra i transposa en d'altres. Intranscedents diàlegs entre personatges que sembla que passin per casualitat per la Sala Gran i hagin entrat a escena. L'única idea interessant és sobre el sentit no dramàtic del suïcidi, i ens arriba dita i no dita.   7/10