07 de març 2023

'REUSENQUES DE LLETRES' CELEBRA 10 ANYS

El col·lectiu literari 'Reusenques de Lletres' inicia la celebració dels 10 anys amb una exposició al Casal de les Dones. S'hi mostra material gràfic de les activitats que s'han dut a terme al voltant de la lectura i la creació literària. I amb la crònica dels deu anys, l'objectiu vigent: «Crear una plataforma estable d’activitats que permeti fer emergir el talent local tant de la literatura de ficció com de no ficció i donar-li visibilitat.» 
Cal el reconeixement, en primer lloc, a la filòloga Fina Masdéu i la bibliotecària i escriptora Victòria Rodrigo, que van idear i van impulsar el projecte ara fa deu anys i el coordinen des d'aleshores a tots els vents.  La feina feta és ingent en quantitat i també en qualitat, sense abaixar el llistó, hagi estat quin hagi estat l'auditori al qual s'hagi adreçat cada esdeveniment. El conjunt del que hem aconseguit entre totes les reusenques de lletres que hi hem participat o hi hem col·laborat aquests deu anys és mesurable, però vull remarcar aspectes intangibles que ha propiciat el col·lectiu: la interrelació entre diverses generacions de dones que fem literatura. I que creem lliurement des de mirades i sensibilitats ben diverses. Per molts anys!