10 de febrer 2022

LLIBRES ENROTLLATS

Llibres de roba i de paper enrotllats
en bobines de fil i branquillons.

Em plau compartir aquí la darrera de les creacions: llibres enrotllats. Una nova sèrie orgànica de llibres-objecte disposats en forma de rotlle de paper o de teles, envoltant bobines de fil i branquillons. Les peces d'ubiquen en la realitat privada i interactuen en l'espai virtual de les xarxes socials.   

L'impuls primer ha estat un poema o uns versos que volia compartir. Recrear-los en aquests objectes d'art ha estat un nou estímul per continuar la recerca de la bellesa.  He fet els rotlles amb materials que han tingut una vida anterior: fragments de paper i de teixit que connecten records i present. La majoria conserven els colors originals,  en d'altres he fet estampació botànica que he après de fer no fa gaire. Dins saquets de ganxet o en sobres hi ha els microllibres amb poemes cal·ligrafiats. Les peces que en resulten són, doncs, un camp d'aprenentatge d'un altre codi comunicatiu que he emprès com un bàlsam en aquest temps gris de pandèmia que ja anuncia la primavera. 

En propers apunts els aniré presentat desplegats, amb el poema o el fragment de prosa poètica que els sustenta.