01 de febrer 2022

'ON ES COVEN ELS SOMNIS', EN LLIBRE-OBJECTE

On es coven els somnis. © Paüls

Voldria aixecar les llambordes
d'aquesta plaça on jugues
per poder descobrir plegades
on es coven els somnis.

Tot el que jo sabés,
i tu volgessis saber, seria teu:
tothom és immigrant 
d'un lloc o altre.

© Lena Paüls
Amb un peu rosegat, la falda buida, dins Temps de penyora