24 de juny 2017

LES 7 FONTS URBANES DE DUESAIGÜES

Foto: Arnau Ferré Alberich
Duesaigües (Baix Camp) és un poble lligat a l’aigua pel nom que li donen els dos barrancs que el flanquegen: el dels Masos i el d’Enseula, travessats per dos grans viaductes. Les set fonts que hi ha dins el nucli urbà han tingut molts anys protagonisme perquè tot i que el 1925, el patrici reusenc Eduard Toda va fer donació de l'aigua de la Font de la Vilamanya, no va ser fins a finals de la dècada dels seixanta que es va fer la canalització de l'aigua a les cases, al mateix temps que s'obrien els carrers per fer les clavegueres. Darrere de cada canella, doncs, hi descobrim una part de la història del poble. 

Font de la plaça de Catalunya, anomenada també 
font de l'Ajuntament. És de ferro colat muntada 
sobre peces de pedra.  Bon estat de conservació.


Font dels caçadors o del jardí de ca la Lina. La font
és una escultura de pedra artificial que representa
un amoret que té el peu esquerra sobre una petita
tortuga i sosté una pica en forma de petxina. La
canella surt d'entre dos peixos enllaçats per la cua.
Font en desús actualment. Bon estat de conservació.


Font de la plaça del Fossar Vell. Consta d'una singular
pica circular de pedra vermella d'esmolar, muntada
sobre una construcció d'obra folrada de pedra.
Bon estat de conservació.

Font dels Sants Metges.  Adosada en un xamfrà.
Consta d'una pica circular a terra. És singular
la fornícula de pedres amb ceràmiques pintades
de les figures de Sant Cosme i Sant Damià.
Capçada amb una teulada, sota de la qual
hi ha un fanalet. Perfecte estat de conservació.


Font de l'abeurador. Una de les primeres fonts
del poble. És una font de ferro colat muntada
sobre peces de pedra. L'aigua procedeix de la
Vilamanya. Perfecte estat de conservació.


 Font dels lliris. Adosada a la paret de la façana
de darrere de cal Besoret. Consta d'una pica
semicircular envoltada de paret d'obra. La
mateixa construcció s'allarga amb un parterre
a cada costat on hi ha plantats lliris de sant Josep,
que mantenen els veïns. Perfecte estat de conservació.

 Font dels oficis. Adosada a la façana de
l'antiga cooperativa. La construcció consta
d'un arc amb un punt de llum, sota del qual
hi ha la canella que raja en una pica rectangular.
A la paret hi ha rajoles il·lustrades amb figures
que representen oficis: pescador, pintor, paleta,
fuster, pagès i picapedrer; i també rajoles
repetides de boter, carnisser, forner i esmolet.
Bon estat de conservació.


Agraïments: Fany Alberich, Sebastià Bondia, Montse Francisco, 
Montserrat Guasch i Montserrat Rofes