14 de desembre 2011

ESPANYA ENS ROBA

Senyors i senyores diputats:
Espanya ens roba. 
Ja ho poden dir.
(Només faltaria...)


 Ve de ponent com sempre aquest mal vent,
però no somiquem, plorem a voltes
amb els ulls ben oberts.

MIQUEL MARTÍ I POL