13 d’abril 2010

MUSEU DE L'AVI: LES EINES DEL CAMP

 
Estaques per a plantar. S'utilitzen per fer forats dins la terra i posar-hi llavors, plantes o bulbs. MUSEU DE L'AVI de Duesaigües. 
Foto: © Montse FranciscoXerrac, aixadó, destral i podadora. S'utilitzen per podar. 
MUSEU DE L'AVI de Duesaigües. 
Foto: © Montse Francisco


 

A terra, pollegana fixa, al forcat s'hi enganxa l'animal —matxo, cavall o ruc— i altres eines de volteig de la terra per tal d'airejar-la, destruir les males herbes i incrementar la retenció de l'aigua. MUSEU DE L'AVI de Duesaigües
Foto: © Montse Francisco¿Quines eines per a quin tipus de conreu trobem al Museu de l'avi, de Duesaigües? Bàsicament són eines destinades a explotacions de secà: avellaners, olivers, ametllers i vinya. Però també hi trobem eines, estris i atuells per als bancals on s'aprofita cada gota d'aigua per al conreu arbres fruiters variats i la verdura per al consum familiar.
Abans de la mecanització de les feines agrícoles, les eines del camp eren els únics estris per dur a terme tasques com llaurar (pollegana), cavar (càvecs, arpiots), replanar (rasclet, xapolina); sembrar i plantar (estaques, llinyola), regar, adobar, netejar de males herbes (dalla, arpiots de guratar); podar (estisores), esporgar (estisores, destral), collir (coves, cistells, portadores, borrasses) i recollir (senalles); porgar (sedàs, pellenya, porgadora), assecar i trencar, entre d'altres. La majoria de les eines que es troben al Museu de l'avi es van generalitzar a l'Edat de ferro i encara s'empren en l'actualitat per les feines secundàries i pel conreu de les parades menudes o dels terrenys poc mecanitzables a causa dels desnivells i de les plantacions en els pendents.
Totes aquestes eines havien d'estar sempre en perfectes condicions d'ús: esmolades, els mànecs sense estelles. Amb aquest motiu, el MUSEU DE L'AVI de Duesaigües, recull eines de diversos oficis ja que el pagès acostumava a ser autosuficient: barrina, gúbia, llima, martell, peu de rei, broca, alicates, filaberquí, clau anglesa, tornavís, garlopa, ribot, estenalles, destral, tascons...


Caixa de fusta per posar les estaques d'empeltar, la ràfia per lligar 
l'empelt i les eines: ganivets i tisores. MUSEU DE L'AVI de Duesaigües. 
Foto: © Montse Francisco

Agraeixo a Jordi Rabascall les facilitats per accedir
a les peces del MUSEU DE L'AVI de Duesaigües.