13 de gener 2016

ACTIVITATS A PARTIR DE LA NOVEL·LA 'UN RIU QUE CREIX DE NIT'

Cliqueu la imatge per descarregar el pdf de les activitats
Comencem l'any amb energia lectora, amb dues iniciatives que tenen com a base la novel·la Un riu que creix de nit (descarregueu-lo aquí en suport digital). D'una banda, el filòleg reusenc Biel Berrer, ha elaborat, a partir de fragments del llibre, diverses activitats per comprendre, interpretar i valorar el textos, a més d'exercicis de llengua. Són activitats per a l'avaluació final de la unitat didàctica o bloc 5 de Llengua Catalana i Literatura de primer curs d'ESO, segons el projecte curricular i el llibre de l'alumne que ha desenvolupat i editat Barcanova. D'aquesta manera, l'editorial ofereix al professorat un generador d'activitats d'avaluació aleatòries o exàmens o controls d'acord amb els objectius i els criteris d'avaluació que podeu veure al començament de la unitat didàctica.

De l'altra banda, els nois i noies del Club de Lectura de l'Ateneu de Duesaigües —amb el regal de la lectura en veu alta de Montserrat Francisco Rabascall—, estan fent la interpretació de la novel·la amb rutes pels espais on transcorre l'acció. 

Gràcies, Biel, gràcies Montse.