03 de març 2019

'ARMA DE CONSTRUCCIÓN MASIVA', AL TANTARANTANA

Arma de construcción masiva. Direcció: Sílvia Ferrando
Teatre Tantarantana, Barcelona
Per parlar d'educació, unes cadiretes d'escola bressol com a attrezzo. Però no es parlarà d'educació només a l'escola al muntatge Arma de construcción masiva, sinó la importància del que s'ha viscut a la família i el que transmet arreu la societat capitalista. Els sis intèrprets, Francesc Cuéllar, Alejandro Curiel, Marta Díez, Carolina Manero, Gemma Polo, Glòria Ribera, que suposem que coincideixen amb l'edat dels protagonistes, comencen asseguts amb l'esquena ben recta i cames juntes i acaben amuntegant les cadires a punt de fer-ne una foguera. Remarcable per versemblants els relats monologats per cada personatge. En sortim convençuts que tot el que envolta cada individu l'educa, el construeix. No és fàcil que algú es lliuri d'armes massives d'aquesta tipologia.  8/10