14 de desembre 2016

CERÀMICA APLICADA A L'ARQUITECTURA

Coronament ceràmic.
Fàbrica Fills de Jaume Pujol i Bausis
[...] portava un maó amb si mateix
per mostrar al món com era casa seva.
BERTOLT BRECHT

El Museu del Disseny de Barcelona és un espai de coneixement que anem seguim amb interès renovat cada vegada que ens hi apropem. Hi acabem de veure D'obra. Ceràmica aplicada a l'arquitectura, una exposició divulgativa amb peces de ceràmica de l'antiguitat fins a projectes innovadors, així com les interpretacions que n'han fet artistes contemporanis com Picasso, Miró, Chillida, Tàpies o Barceló.
Canalitzacions, teules, relleus, escultures, instal·lacions, maquetes, urnes cineràries, amulets protectors, plafons... Gres, gres xamotat, terracota, porcellana esmaltada, pisa policromada, rajoles vidrades... Una mostra de presentació acuradíssima i ben documentada de peces originals sortides de les bòbiles i peces procedents de col·leccions particulars i del Museu del Louvre, de l'Archaelogial Museum d'Atenes, del Museu de Montserrat, de The Ashmolean Museu d'Oxford,  de l'arqueològic de Siena, del de Berlín, del de l'Alhambra, entre d'altres.  A través de l'exposició i les activitats que el museu ha programat al seu voltant, es dóna valor a la pervivència del fang com a material constructiu essencial al llarg d'onze mil anys, alhora que se'n difon la recerca tecnològica actual.

L'arquitectura comença quan  uneixes
dos maons amb compte. Aquí comença.
LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Exposició oberta fins al 29 de gener.
D'obra. Ceràmica aplicada a l'arquitectura
Exposició al Museu del Disseny de Barcelona