05 d’octubre 2016

TORNEN 'LES CRIADES', A LA SECA

Les criades. Autor: Jean Genet. La Seca Espai Brossa
Les actrius Elisenda Bautista i Meritxell Sabater tornaran a ser Solange i Clara i celebraran la 'cerimònia' a la Seca Espai Brossa, a Les criades, de Jean Genet. Del 6 al 30 d'octubre.