01 de gener 2010

La publicitat: funcions socials


Propaganda que utilitza la referència de l'atemptat 
a les Torres Bessones novaiorqueses, 2001


A partir d'avui, a TVE es veuran pel·lícules sense que els anuncis n'interrompin la projecció. Ja tocava. Tampoc no inseriran anuncis en cap altre context. De tot a res. La publicitat és una eina de comunicació legítima i no entenc per què la televisió pública estatal nega a les empreses privades que paguin per anunciar els seus productes. Segons la definició jurídica de la directiva del consell de la Comunitat Europea (84/450/CEE), 10.IX.1984, art. 2-1: “S’entendrà per publicitat tota forma de comunicació realitzada en el marc d’una activitat comercial, industrial, artesanal o liberal a fi de promoure el subministrament de béns o la prestació de serveis, inclosos els béns immobles, els drets i les obligacions”.
No em fa cap gràcia que una televisió pública, per tant finançada amb els impostos dels contribuents, només emeti anuncis d'autopromoció, de propaganda institucional, de campanyes electorals i de campanyes divulgació socials. O sigui que "només" emetrà propaganda, un discurs d'intencions ideològiques que utilitza els mateixos recursos persuasius que els discursos comercials de la publicitat.
Vegeu pros i contres en el treball Funcions socials de la publicitat i de la propaganda i efectes que se’n deriven.