08 de gener 2010

La Vinyeta sota zero

Refugi de la Vinyeta, 14:30 h, -3ºC. Els flocs de neu s'han anat
dipositant sobre el forrellat d'un porticó.


Refugi de la Vinyeta, 16 h, -5º C. Caramells d'una teulada.