07 de gener 2010

Un recurs norai: l'assertivitat
Norai —pilar de ferro, a la riba del moll, on s’afermen 
les amarres de les naus—. Moll de la Fusta de Barcelona. Foto: Paüls©, 2009
Un comentari radiofònic referit a les sobretaules conflictives de Nadal i uns articles molt ben argumentats de la publicació Duesaigües. La Revista, núm. 2, em fan pensar en un procediment decisiu per a l'entesa comunicativa: l'assertivitat.
Les respostes o les actuacions agressives no són desitjables. Tampoc no ho són, però, les actuacions passives o les respostes que fugen d'estudi.
Davant d'algú que manifesta una opinió desfavorable o davant d'una situació comunicativa difícil, tots coneixem persones que s'hi enfronten amb agressivitat. Són persones que se senten a gust en les situacions de tensió. L'opinió dels altres no els afecta ni la tenen en compte, mantenen el seu punt de vista impertorbable i fan les maniobres que calguin per imposar-lo. El conflicte és servit.
És clar que també coneixem persones que actuen en sentit contrari: defugen el conflicte. Són persones amb una personalitat feble, amb comportament passiu. Eviten la tensió de manera que, de seguida que poden, donen la raó a l'altre, sense perdre temps a defensar els seus propis punts de vista.
El control amb serenitat de les situacions és una tècnica comunicativa: l'assertivitat. No tothom en té la competència natural, però es pot aprendre. La persona assertiva és capaç de plantejar i defensar un argument. Sap defensar-se d'una crítica i mantenir una postura des d'una actitud de confiança en ella mateixa, encara que contradigui el que diuen els altres. Sempre intenta tenir en compte l'opinió dels altres. Intenta evitar l'agressivitat i la tensió, però no en fuig. Però, ja ho he dit, és una tècnica, i es pot aprendre.
No és mai tard per practicar algunes tècniques i estratègies assertives. Recursos norai.