23 de setembre 2011

LA BIBLIOTECA PERSONAL COMENÇA DES DEL BRESSOL

Primers contactes amb el llibre literari. Foto: © Paüls, 2011

"La creació de la biblioteca personal és un dret." 
Després d'un any de mobilització promoguda per un col·lectiu d'escriptors, entre els quals em compto, el Departament d'Ensenyament ha exclòs de la reutilització els llibres literaris.
Amb la campanya de sensibilització per internet  444 signants es van adherir al Manifest per a la No Reutilització del Llibre Literari a les Aules; s'han fet presentacions a la premsa i s'ha parlat amb els responsables del Departament d'Ensenyament fins que ho han entès.  El resultat:
Ordre ENS/206/2011, de 3 d'agost, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5954, l'1 de setembre. En l'apartat de l'Annex, Bases generals, 1.2, el Departament d'Ensenyament especifica per les subvencions: «Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per llibre de text aquell que té caràcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i els criteris d'avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti. En aquest sentit, s'exclouen els llibres de lectura i els diccionaris.»
El col·lectiu considera que ha aconseguit el seu principal objectiu i dóna per tancada la recollida d'adhesions al manifest.
Els primers tresors literaris ens acompanyaran sempre.

Llegint i buscant el tresor personal i intransferible.
Foto: Montse Francisco, 2011
 Llegiu en aquest mateix blog: