19 de setembre 2011

LA COL·LECCIÓ D'ART ROMÀNIC AL MNAC

Hi ha novetats al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Montjuïc. S'hi han remodelat les sales que acullen la col·lecció d'art romànic més imporant del món. Els treballs, patrocinats per MAPFRE, han consistit en la millora de la il·luminació de les obres, dels sistemes de conservació i de l’eficiència energètica.
El més interessant per al visitant no especialitzat és que s'ha eliminat l'amuntegament de peces i s'ha racionalitzat l'ordre, cosa que ens permet apreciar més que abans els valors estètics, històrics i culturals d'una manera més pausada.  Ara llueixen amb més solemnitat els grans murals,  les pintures sobre taula, de les talles de fusta, de l'orfebreria i de l'escultura monumental.
La visita torna a ser recomanable, imprescindible. Tot i així, ara que s'ha fet el nou plantejament, cal advertir que no s'ha  millorat la funcionalitat de les explicacions escrites que es trobem a la paret, al costat de les obres. Continuen essent de lletra massa petita i a un nivell visual baix en excés.