21 de setembre 2011

PARTERRES DE DUESAIGÜES

Buguenvíl·lea en un parterre a Duesaigües.
Ens entusiasmen les plantes. A Duesaigües les plantes del carrer són protagonistes recurrents a les converses. També han estat comentari d'articles a «La Revista» i en aquest blog. ¿Per quin motiu? Perquè arreu del poble hi ha jardineria pública i petits parterres adosats a les cases amb plantes que cuida el veïnat. És precisament aquest darrer aspecte el que em captiva, ja que és un fet  singular del municipi: la jardineria que es troba en espais públics, però que gestionen mans privades.

Torretes als ampits de les finestres a Duesaigües.
En un passeig pels carrers podem gaudir d'enfiladisses que pengen dels terrats o que sobresurten dels patis; de torretes llustroses davant de les cases i dels parterres, és a dir, de les petites construccions d'obra amb terra i plantes.

Parterre d'obra, adosat a una casa particular, a Duesaigües.

Parterre sacrificat i reemplaçat a prop.
Les plantacions són diferents segons es trobin en un carrer assolellat o a l'ombriu. Hi veiem, fent un inventari poc exhaustiu: canyes índiques, tradescànties, kalanxoes, agapants, lliris d'aigua, hortènsies, magraners, aspidistres, begònies rex, boixos, buguenvíl·lees, crisantems, heures, alegria de la casa, geranis, xefleres, espígols, boneters del Japó, plantes dels diners, petúnies, cintes, lantanes, menta, clavells, coleus... (Vegeu-ne una petita mostra en aquestes fotos.)

Ara es pavimenten els carrers i s'han hagut de sacrificar alguns parterres, però l'Ajuntament, sensible a aquest fet diferencial de qualitat del poble, preveu dedicar altres espais propers al parterre desaparegut per reemplaçar-los.


Torretes amb plantes d'ombriu.


Un bosc variat aprofitant un racóUna palmera, canyes índiques, plantes crasses...
Cintes, tradescàntia, heures en un espai arrecerat.

Una buguenvíl·lea florida guaita per sobre d'una paret.