18 d’octubre 2010

L'ALOSA AL CAMP DE BLAT

 Alosa vulgar (Alauda arvensis) tornant de cacera. 
Foto: © Daniel Pettersson

Aquesta magnífica foto d'una alosa vulgar (Alauda arvensis) m'ha fet recordar la faula d'Isop (segle VII aC) "L'alosa al camp de blat."
Diu La Fontaine (1621-1695) al poema L'Alouette et ses petits, avec le Maître d'un champ, recollint la faula de l'escriptor grec, que una alosa tenia el niu en un camp de blat i va avisar les cries que escoltessin l'amo i el seu fill quan vinguessin al camp perquè, segons el que diguessin, haurien d'emprendre el vol. Els pollets es van esverar quan van sentir que el vell volia demanar ajuda als amics per segar,  però la mare alosa els va dir que no es preocupessin. Un altre dia van sentir que parlaven de demanar els parents, i els caganius es va tornar a alarmar. La mare els va dir que no es preocupessin que no segarien encara. El dia que els petits van sentir que l'endemà el mateix amo del camp, el fill i els mossos de la finca  començarien a segar,  la mare alosa els va dir que havia arribat el moment de anar-se'n, que ara sí que anava de debò.
Del refranyer català, trio la dita que ressalta el cant a punta de dia d'aquest ocell: "Ésser matiner com una alosa",  que té un referent literari il·lustre:
JULIETA: Sí que ho és, sí que ho és. Vés-te'n de pressa.
Sí que és l'alosa la que canta en fals
forçant amb descord la nota aguda.
Diu que l'alosa sol fer un dolç acord,
i el d'aquesta no ho és, perquè ens separa.
[...] com el corn de cacera del nou dia!
SHAKESPEARE. Romeu i Julieta. Acte III, escena IV  

"Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit" és el proverbi equivalent al sentit de la faula de l'alosa al camp de blat. M'agrada en especial aquest vers de la versió francesa, perquè pot ser molt útil per actuar:
Ens convé estar alerta i saber què es prepara.
LA FONTAINE.  Faules. Llibre quart, XXII
Trad. Xavier Benguerel