04 d’octubre 2010

LES CERERIES


Cereria del carrer del Carme de Barcelona. Foto: © Paüls, 2010

El negoci de les cereries tradicionals s'ha regenerat. La indústria de la cera s'ha posat al dia. Tot l'any tenen clientela. Les botigues restaurades són les mateixes de fa cent o cent cinquanta anys, però han ampliat el material: espelmes perfumades, espelmes de disseny destinades a la decoració, espelmes antimosquits per a interiors i  jardins. Sense deixar d'elaborar les tradicional candeles de cera, espelmes per celebracions, llànties votites, blandons i atxes, ciris d'altar, ciris de bateig decorats. L'Honorable Col·legi de Cerers de Catalunya ja ha complert el cinc-cents aniversari.


Vegeu aquest dossier informatiu (per no sortir amb un ciri trencat):

Vegeu aquest suggerent catàleg (esperat amb candeletes):
Cereria Mas, artesans des de 1856

Feu una visita interactiva (entre figures humanes encarcarades com un ciri):
Museu de cera de Barcelona


No hi ha més cera que la que crema