07 d’octubre 2011

VI DE CAL SOBERINO


Vi de l'única vinya de Duesaigües, situada
a la partida de les Galaupes,
propietat de cal Soberino.
Foto: © Paüls, 2011 


Vegeu en aquest mateix blog el post VI DE LES GALAUPES