02 de maig 2015

MUNTÀNYUM, DE PLE A DUESAIGÜES (BAIX CAMP)Han passat per sota del viaducte del tren, passant per la carretera paral·lela al llit del barranc. Han creuat el corrent d'aigua pel pont antic i han agafat un camí de carro des del qual han anat enfilant-se per les pedres de les parets seques dels trossos plantats d'oliveres fins arribar al bosc.
Des d'aquest mirador veuen les tendes plantades al terreny d'acampada, saludades pels primers rajos de sol de color taronja. S'estan una estona badant davant el paisatge que ara brilla com si fos d'or. Tenen a tocar el pont de catorze ulls del barranc dels Masos i el de nou del barranc d'Enseula i, entremig, les cases de Duesaigües, al fons, les de l'Argentera i, encimbellada al castell d'Escornalbou, l'ermita de Santa Bàrbara.

LENA PAÜLS. Un riu que creix de nit
Presentació: Josep Llebaria Nolla
Pròleg: Màrius Domingo
Fotografies: Iolanda Salvadó
Ajuntament de Duesaigües, 2014

http://www.muntanyum.com/documents/PROGRAMA%20ACTES%20OFICIAL.pdf
Vegeu el programa, clicant imatge