07 de novembre 2010

PURIFICACIÓ DEL TEMPLE

 Vegeu la pàgina oficial del Temple Expiatori de la Sagrada Família

Quan arribaren a Jerusalem, Jesús va entrar al recinte del temple i es posà a treure els qui hi compraven i venien, va bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms, i no permetia que ningú traginés res per dins el recinte del temple.  I els instruïa així:
—¿No diu l'Escriptura: El meu temple serà anomenat "casa d'oració per a tots els pobles" ? Però vosaltres n'heu fet una cova de lladres!
MATEU 21, 15-17