24 de setembre 2009

Lectures adolescents

He lliurat a Xavier Fontich, professor de la UAB, la ressenya del llibre Lectures adolescents que em va encomanar per a la revista ARTICLES de Graó. He tingut dificultats per sintetitzar el contingut, atenent els caràcters que imposa la publicació. La qüestió és que m'ha entusiasmat l'enfocament i m'han quedat ganes de parlar-ne més. Vet aquí una nova simplificació:
Teresa Colomer ha coordinat l'edició de vuit articles (Lectures adolescents, Editorial Graó, 2008) que tracten des de diferents angles la pràctica lectora dels adolescents. La situen entre l'evasió i l'obligació escolar, entre la ficció literària i la ficció programada a través de mitjans multimèdia, entre la construcció del jo i la socialització en comunitats cada cops més complexes, entre el final de la infantesa i l'entrada a l'edat adulta.
Però, en el context del profund canvi tant en els hàbits de consum cultural com en els del lleure, ¿què s'ha d'entendre per lectura literària? Les autores —totes especialistes en literatura infantil i juvenil— constaten que la força de la imatge és decisiva en les noves formes de comunicació. Per això, àlbums il·lustrats, còmics i novel·les gràfiques conformen una experiència compartida tot i que exigeixen una competència lectora específica a causa del nivell de complexitat icònica i textual. També cal una alfabetització específica per interactuar en les xarxes socials, els fòrums i els blogs on els adolescents són alhora redactors i lectors.
Les autores proposen als mediadors una actitud desacomplexada davant l'oferta de nous suports en què es presenta la lectura literària. Els proposen que assumeixin, també ara, el paper d'acompanyar la formació lectora dels adolescents, promovent l'accés a productes que els obrin perspectives que els ajudin a créixer i a ser lliures.