08 de juny 2016

TORNA EL MONÒLEG 'ACORAR' A LA SECA ESPAI BROSSA

Torna Toni Gomila (per tercera vegada, a l'Espai Brossa) 
amb aquest text esborronador. 10/10

Del 15 de juny al 3 de juliol

¿Com es transmet el patrimoni cultural 
quan ja no hi ha res que el sostingui, 
ni la llengua ni el paisatge?