16 d’octubre 2015

'NOMÉS SÓN DONES', AL TEATRE NACIONAL


Només són dones. Autora: Carmen Domingo.  Coreografia: Sol Picó.  
Música original: Maika Makovski. Direcció: Carme Portaceli. 
Sala Petita, Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona
Cinc dones que han perdut una guerra, humiliades pels vencedors, víctimes invisibles. ¿Com es transmet per mitjà de l'art el dolor de les tortures, l'arrabassament d'un fill o tenir la mare enterrada en una cuneta? Sol Picó (en la nostra sessió, Xaro Campo), Míriam Iscla i Maika Makovski ho intenten amb talent i energia, dirigides per Carme Portaceli. La memòria col·lectiva actualitzada a escena. 8/10Moltes dones van ser brutalment reprimides, empresonades
o executades a causa de la seva lluita durant al Guerra Civil
i per la seva resistència al règim dictatorial. Treballadores,
mestres, bibliotecàries, infermeres, oficinistes i dones de
tots els oficis van ser depurades del seu treball i van patir
els rigors de la dictadura.
MARY NASH. Treballadores: Un segle de treball femení a Catalunya