14 d’octubre 2015

LLETRES A LES AULES, TERMINI DE SOL·LICITUDS: 15 D'OCTUBRE

Vegeu les meves publicacions per a lectors 
a partir de sis anys, en aquest apunt:  
http://pontdenseula.blogspot.com.es/p/publicacions-digitals.html